Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου της BRITA GmbH

 

Σε αυτή την Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου, η BRITA GmbH, Heinrich-Hertz-Str. 4, 65232 Taunusstein, Γερμανία ("εμείς", "εμάς", "BRITA GmbH") θα ήθελε να σας ενημερώσει για το πώς επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας όταν επισκέπτεστε τους ιστότοπούς μας.

1. Ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγουμε από εσάς;

 Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά με ένα συγκεκριμένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο που μεταδίδετε σε εμάς και οι οποίες παράγονται ή συλλέγονται από εμάς. Αυτό περιλαμβάνει:

 

Δεδομένα περιεχομένου: Εάν μας προσεγγίσετε με μια ερώτηση μέσω email, θα υποβληθούν σε επεξεργασία τα δεδομένα περιεχομένου που παρέχονται από εσάς και τα σχετικά δεδομένα για εσάς, όπως και οι πληροφορίες που έχετε καταστήσει διαθέσιμες. Εάν η ερώτησή σας υποβληθεί μέσω email, τηλεφώνου ή φαξ απευθείας σε ένα συνεργάτη της εταιρείας που έχουμε καθορίσει ως Διανομέα στην ενότητα "Επικοινωνία", οι πληροφορίες σας υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον εν λόγω συνεργάτη με δική του ευθύνη.

 

Δεδομένα αρχείου καταγραφής διακομιστή: Όταν χρησιμοποιείτε τους ιστότοπούς μας, τα δεδομένα (όπως η ημερομηνία και η ώρα της επίσκεψής σας, οι σελίδες που επισκεφτήκατε και τα αρχεία δεδομένων που ζητήθηκαν, ο τύπος και η έκδοση του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε, ο τύπος και το λειτουργικό σύστημα της τελικής συσκευής που χρησιμοποιείτε, όπως και η διεύθυνση IP σας) αποθηκεύονται προσωρινά σε ένα αρχείο πρωτοκόλλου.

 

Δεδομένα χρήσης: Δημιουργούμε ανώνυμα ή ψευδωνυμοποιημένα προφίλ χρήσης σχετικά με τη χρήση του ιστότοπού μας με τη βοήθεια cookies ή προγραμμάτων διαδικτυακής ανάλυσης, τα οποία χρησιμοποιούμε για την παρακολούθηση του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιείται ο ιστότοπός μας.

2. Για ποιο σκοπό, σε ποια νομική βάση και για πόσο χρονικό διάστημα επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας;

2.1 Τα ερωτήματά σας

Όταν επικοινωνείτε μαζί μας με ένα ερώτημα μέσω email, επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες που παρέχετε σε αυτό για να απαντήσουμε στο ερώτημά σας και όταν χρησιμοποιείτε την ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας, τη διεύθυνση IP και την ημερομηνία/ώρα του ερωτήματος, για να αποτρέψουμε την ανάρμοστη χρήση της φόρμας επικοινωνίας.

 

Η νομική βάση για την επεξεργασία είναι το νόμιμο συμφέρον μας σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 1 (στ) του ΓΚΠΔ, για να σας παρέχουμε την υπηρεσία "Ερωτήματα" που περιγράφεται παραπάνω. Εάν η πρόθεσή σας είναι να ξεκινήσετε ή να επεξεργαστείτε μία σύμβαση (συμπεριλαμβανομένης της εξυπηρέτησης πελατών και των εγγυήσεων), η πρόσθετη νομική βάση για την επεξεργασία είναι το άρθρο 6, παρ. 1 (β) του ΓΚΠΔ.

 

Μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας με βάση το άρθρο 6, παρ. 1 (στ) του ΓΚΠΔ. Εάν επιδείξουμε επιτακτικούς νόμιμους λόγους για την επεξεργασία, τότε μπορούμε να τη συνεχίσουμε. Σε αυτήν την περίπτωση, αυτό μπορεί να χρειαστεί ιδιαίτερα για να μπορέσουμε να αποδείξουμε τις προηγούμενες επικοινωνίες και έρευνες με εσάς. Εάν δεν υπάρχουν τέτοιοι επιτακτικοί νόμιμοι λόγοι, τότε θα σταματήσουμε την επικοινωνία μαζί σας και θα διαγράψουμε τα δεδομένα που έχουν ήδη συλλεχθεί.

 

Αυτά τα δεδομένα διαγράφονται όταν λήξει η επικοινωνία μας με εσάς, δηλαδή τα σχετικά γεγονότα έχουν αποσαφηνιστεί και δεν υπάρχουν άλλα νόμιμα συμφέροντα για την αποθήκευση των δεδομένων ή δεν υπάρχουν άλλες νομικές υποχρεώσεις για την αποθήκευσή τους.

2.2 Για την παροχή του ιστότοπου και την εκτέλεση των υπηρεσιών

Η επεξεργασία των δεδομένων αρχείου καταγραφής διακομιστών είναι απαραίτητη για την παροχή των ιστότοπων και την παροχή των υπηρεσιών για τεχνικούς λόγους και επακολούθως για την εξασφάλιση της ασφάλειας του συστήματος.

 

Η νομική βάση για την επεξεργασία είναι το νόμιμο συμφέρον μας να παρέχουμε τον ιστότοπο με τις υπηρεσίες μας (άρθρο 6, παράγραφος 1 (στ) του ΓΚΠΔ). Η επεξεργασία είναι απολύτως απαραίτητη για τη χρήση του ιστότοπου για τεχνικούς λόγους και επακολούθως για την εξασφάλιση της ασφάλειας του συστήματος• συνεπώς, δεν τίθεται θέμα αντίρρησης.

 

Αυτά τα δεδομένα διαγράφονται μετά από όχι περισσότερο από 30 ημέρες.

 

Τα δεδομένα του αρχείου καταγραφής διακομιστών αναλύονται κατόπιν σε ανώνυμη βάση, όπου αυτό είναι απαραίτητο για στατιστικούς σκοπούς και για τη βελτίωση της ποιότητας της διαδικτυακής μας παρουσίας. Τα δεδομένα του αρχείου καταγραφής διακομιστών δεν συνδέονται με κανένα τρόπο με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας ή με άλλες πηγές δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

3. Κοινή χρήση των δεδομένων

3.1 Κοινή χρήση των δεδομένων με εταιρείες επεξεργασίας δεδομένων

Μερικές φορές χρησιμοποιούμε παρόχους υπηρεσιών, υπό την προϋπόθεση της συμμόρφωσής τους με τις νόμιμες απαιτήσεις, μέσω ανατεθειμένης επεξεργασίας, δηλαδή βάσει σύμβασης εκ μέρους μας, σύμφωνα με τις οδηγίες και υπό τον έλεγχό μας.

 

Συγκεκριμένα, οι εταιρείες επεξεργασίας δεδομένων είναι

  • πάροχοι τεχνικών υπηρεσιών που χρησιμοποιούμε για την παροχή του ιστότοπου, π.χ. πάροχοι υπηρεσιών για συντήρηση λογισμικού, λειτουργίες κέντρων δεδομένων και φιλοξενία•
  • πάροχοι τεχνικών υπηρεσιών που χρησιμοποιούμε για την παροχή λειτουργιών, π.χ. τεχνικά απαραίτητα cookies•

Σε αυτές τις περιπτώσεις, παραμένουμε υπεύθυνοι για την επεξεργασία δεδομένων• η κοινή χρήση και η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προς και από τις εταιρείες επεξεργασίας δεδομένων βασίζεται στη σχετική νομική βάση που μας επιτρέπει να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα. Δεν απαιτείται ξεχωριστή νομική βάση.

3.2 Μεταφορά δεδομένων σε τοπικές εταιρείες πωλήσεων

Μερικές φορές μοιραζόμαστε τα δεδομένα σας και με τρίτους, δηλαδή συνεργάτες με τους οποίους συνεργαζόμαστε εκτός της ανατεθειμένης επεξεργασίας. Οι συνεργάτες αυτού του είδους εκτελούν τις υπηρεσίες τους με δική τους ευθύνη• η επεξεργασία των δεδομένων σας από συνεργάτες διέπεται αποκλειστικά από τη δική τους πολιτική ιδιωτικού απορρήτου.

 

Όταν μας στέλνετε ένα ερώτημα, μπορεί να μεταφέρουμε τα στοιχεία επικοινωνίας σας σε έναν διανομέα στον οποίο έχει ανατεθεί να πουλά τα προϊόντα μας για λογαριασμό μας, αν είναι σε καλύτερη θέση να σας βοηθήσει με τα ζητήματα που σας απασχολούν με βάση τις πραγματικές περιστάσεις (π.χ. γνώση της γλώσσας). Η νομική βάση για τη μεταφορά δεδομένων είναι το νόμιμο συμφέρον μας να κάνουμε τη διαδικασία πωλήσεων όσο το δυνατόν πιο αποδοτική προς όφελος των πελατών, άρθρο 6 (1) στ) του ΓΚΠΔ.

4. Cookies και υπηρεσίες διαδικτυακής ανάλυσης

4.1 Τι είναι τα cookies;

Για να κάνουμε τον ιστότοπό μας όσο το δυνατόν πιο φιλικό προς το χρήστη και για να αυξήσουμε τη συνάφεια των διαφημίσεών μας για τους επισκέπτες στον ιστότοπό μας, εμείς και οι συνεργάτες μας χρησιμοποιούμε τα λεγόμενα "cookies". Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στη συσκευή του επισκέπτη. Μας επιτρέπουν να παρέχουμε πληροφορίες για μια συγκεκριμένη περίοδο και να ταυτοποιούμε τον υπολογιστή του επισκέπτη. Αυτό συμβαίνει επίσης εν μέρει χρησιμοποιώντας τα λεγόμενα tracking pixels (εικονοστοιχεία παρακολούθησης) που δεν τοποθετούνται στον σκληρό δίσκο ενός επισκέπτη, αλλά μπορεί να είναι χρήσιμα για την ταυτοποίηση του υπολογιστή με τον ίδιο τρόπο όπως με ένα cookie. Ο όρος "cookie" παρακάτω περιλαμβάνει τόσο τα cookies με την τεχνική έννοια, όσο και τα εικονοστοιχεία παρακολούθησης και παρόμοιες τεχνικές μεθόδους.

 

Εάν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας για πρώτη φορά, τότε εμφανίζονται οι πληροφορίες για την προστασία των δεδομένων στην αρχική σελίδα σας, με το κείμενο για τη συγκατάθεσή σας για τα cookies. Συνεχίζοντας επακολούθως την ενεργή χρήση του ιστότοπου και μη προβάλλοντας αντίρρηση στη χρήση των cookies, συναινείτε με τη χρήση των cookies και αυτή η συναίνεση αποθηκεύεται στο πρόγραμμα περιήγησής σας (με τη μορφή ενός cookie), έτσι ώστε να μην χρειαστεί να σας δείχνουμε ξανά αυτές τις πληροφορίες σε κάθε σελίδα. Εάν αυτές οι πληροφορίες δεν εμφανίζονται στο πρόγραμμα περιήγησής σας (π.χ. επειδή εσείς διαγράψατε το ιστορικό του προγράμματος περιήγησης), τότε αυτές οι πληροφορίες εμφανίζονται όταν επισκέπτεστε ξανά τον ιστότοπό μας.

4.2 Τι είδους cookies χρησιμοποιούμε;

Σε αυτόν τον ιστότοπο, χρησιμοποιούμε δύο κατηγορίες cookies: (1) Τεχνικά ουσιώδη cookies, χωρίς τα οποία η λειτουργικότητα του ιστότοπού μας θα είναι περιορισμένη και (2) προαιρετικά αναλυτικά, στόχευσης ή διαφημίσεων cookies που γενικά προέρχονται από τρίτους παρόχους:

 

➢ Τεχνικά ουσιώδη cookies

Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για να μπορείτε να περιηγηθείτε στους ιστότοπούς μας και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες τους. Για παράδειγμα, αποθηκεύουν τα προϊόντα που έχετε τοποθετήσει στο καλάθι αγορών σας ή την πρόοδο της διαδικασίας της παραγγελίας σας, σάς δίνουν τη δυνατότητα να βρείτε εύκολα εμπόρους όπου μπορείτε να αγοράσετε τα προϊόντα μας (π.χ. προβάλλοντας ένα χάρτη της γύρω περιοχής) ή αποθηκεύουν το αν συμφωνείτε με τη χρήση των cookies και την επιλογή σας στις ρυθμίσεις των cookies. Αυτά τα cookies δεν συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με εσάς που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς μάρκετινγκ ή για το κατάστημα όπου βρισκόσασταν στο Διαδίκτυο. Αυτά τα cookies είναι γενικά συγκεκριμένα για κάθε συνεδρία και λήγουν στο τέλος της επίσκεψής σας στον ιστότοπο (συνεδρία), εκτός εάν η αντίστοιχη λειτουργία απαιτεί την αποθήκευσή τους για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα (π.χ. αποθήκευση της ρύθμισης των cookies). Η απενεργοποίηση αυτής της κατηγορίας των cookies θα περιορίσει ολικά ή μερικά τις λειτουργίες του ιστότοπου.

 

➢ Cookies ανάλυσης, στοχοθέτησης και διαφημίσεων

Τα cookies ανάλυσης συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι επισκέπτες χρησιμοποιούν έναν ιστότοπο συνολικά, για παράδειγμα ποιες σελίδες επισκέπτονται συχνότερα και αν λαμβάνουν μηνύματα σφάλματος από ιστότοπους.Αυτά τα cookies δεν συλλέγουν δεδομένα που θα μπορούσαν να ταυτοποιήσουν τους επισκέπτες τους. Τα δεδομένα που συλλέγονται με αυτά τα cookies δεν συνδυάζονται με άλλες πληροφορίες σχετικά με τους επισκέπτες μας. Όλες οι πληροφορίες που συλλέγονται με τη βοήθεια αυτών των cookies, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την κατανόηση και τη βελτίωση της λειτουργικότητας και των υπηρεσιών στον ιστότοπο. Για την ανάλυση του ιστότοπού μας χρησιμοποιούμε το Google Analytics, μια υπηρεσία διαδικτυακής ανάλυσης της Google Inc. Οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση αυτού του ιστότοπου που παράγονται από τη χρήση του Google Analytics, μεταφέρονται συνήθως σε ένα διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί. Εάν ενεργοποιηθεί η ανωνυμοποίηση IP σε αυτόν τον ιστότοπο, τότε η διεύθυνση IP σας πρώτα συντομεύεται από την Google στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλες χώρες που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Η Google θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για να αναλύσει τη χρήση του ιστότοπου από εσάς, για τη σύνταξη αναφορών σχετικά με τις δραστηριότητες του ιστότοπου για τους διαχειριστές του ιστότοπου και την παροχή άλλων υπηρεσιών που σχετίζονται με τον ιστότοπο και τη χρήση του Διαδικτύου. Η Google μπορεί επίσης να διαβιβάσει αυτές τις πληροφορίες σε τρίτους, όπου απαιτείται από το νόμο ή εάν τα τρίτα μέρη επεξεργάζονται αυτά τα δεδομένα για λογαριασμό της Google.

 

Τα cookies στοχοθέτησης και διαφήμισης χρησιμοποιούνται για να προσαρμόσουν τις διαφημίσεις σε εσάς και τα ενδιαφέροντά σας με πιο στοχοθετημένο τρόπο.Χρησιμοποιούνται για τον περιορισμό της συχνότητας εμφάνισης της ίδιας αγγελίας, τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας μιας διαφημιστικής καμπάνιας και την κατανόηση της συμπεριφοράς των ανθρώπων αφού έχουν δει μια αγγελία. Αυτά τα cookies τοποθετούνται γενικά στις σελίδες τους μέσω διαφημιστικών δικτύων με τη συγκατάθεση του διαχειριστή του ιστότοπου (δηλ. στην προκειμένη περίπτωση του δικού μας). Αναγνωρίζουν ότι ένας χρήστης έχει επισκεφθεί έναν ιστότοπο και διαβιβάζουν αυτές τις πληροφορίες σε άλλους, π.χ. σε διαφημιστικές εταιρείες, ή προσαρμόζουν ανάλογα τη διαφήμισή τους. Συνδέονται συχνά με μια λειτουργία του ιστότοπου που παρέχεται από την εν λόγω εταιρεία. Επομένως, χρησιμοποιούμε αυτά τα cookies για να δημιουργήσουμε μια σύνδεση με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.Αυτά μπορούν στη συνέχεια να επαναχρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας για να προσαρμόσουν τις διαφημίσεις σε άλλους ιστότοπους συγκεκριμένα για εσάς και να παράσχουν τις πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας στα διαφημιστικά δίκτυα που χρησιμοποιούμε, ώστε η διαφήμιση που σας ενδιαφέρει πραγματικά να σας παρουσιάζεται με βάση ακριβώς τη συμπεριφορά σας κατά τις περιηγήσεις σας. Ακόμα και σε αυτές τις περιπτώσεις, δεν συνδυάζουμε τα δεδομένα που συλλέχθηκαν με τη χρήση αυτών των cookies με άλλες πληροφορίες σχετικά με τους επισκέπτες μας.

 

Η απενεργοποίηση αυτής της κατηγορίας των cookies δεν επηρεάζει τις λειτουργίες του ιστότοπού μας. Χρησιμοποιούμε αυτήν την κατηγορία των cookies από τους παρακάτω παρόχους. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies και τις περιγραφές τους από αυτούς και να εναντιωθείτε στη χρήση των cookies απευθείας εκεί:

 

Πληροφορίες προστασίας δεδομένων του παρόχου   Επιλογή εναντίωσης (αίτημα εξαίρεσης) 
Google AdWords Google AdWords
Επαναληπτικό μάρκετινγκ Google Analytics Επαναληπτικό μάρκετινγκ Google Analytics 
Google Analytics Google Analytics
Διαχειριστές διαφημίσεων του Facebook  Διαχειριστές διαφημίσεων του Facebook
Double Click Double Click
Διαφημίσεις του Bing Διαφημίσεις του Bing

 

Εάν θέλετε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτά τα cookies από εμάς, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω email στο: datenschutz(at)brita.net

4.3 Πώς μπορώ να απενεργοποιήσω τα cookies;

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε πλήρως τα cookies ανάλυσης, στοχοθέτησης και διαφημίσεων εύκολα από τις ρυθμίσεις μας για τα cookies. Εναλλακτικά, μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε μεμονωμένα cookies χρησιμοποιώντας τους συνδέσμους στον παραπάνω πίνακα (επιλογές εναντίωσης). Τέλος, μπορείτε επίσης να απαγορεύσετε τη χρήση οποιωνδήποτε cookies προσαρμόζοντας ανάλογα τις ρυθμίσεις για τα cookies στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Παρ' όλα αυτά, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι σε αυτήν την περίπτωση θα εμποδίσετε τη λειτουργικότητα του ιστότοπού μας εάν εμποδίζονται και τα τεχνικά ουσιώδη cookies.

 

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies και τους μεμονωμένους παρόχους, π.χ. στον ιστότοπο www.youronlinechoices.com. Έχετε την επιλογή εκεί να προβάλετε τις αντιρρήσεις σας για τη βασιζόμενη στο χρήστη διαδικτυακή διαφήμιση με μεμονωμένα ή με όλα τα εργαλεία. Για να μεταβείτε απευθείας στον διαχειριστή προτιμήσεων, κάντε κλικ εδώ.

5. Σύνδεσμοι

Χρησιμοποιούμε συνδέσμους προς τις άλλες παρουσίες μας στο Διαδίκτυο σε ιστότοπους και υπηρεσίες τρίτων, π.χ. σε κανάλια μέσων κοινωνικής δικτύωσης όπως το Facebook, το Twitter ή το YouTube. Αυτά τα τρίτα μέρη είναι αποκλειστικά υπεύθυνα για την επεξεργασία δεδομένων από άλλους παρόχους υπηρεσιών στους ιστότοπούς τους• ισχύουν οι αντίστοιχες πολιτικές τους ιδιωτικού απορρήτου.

6. Ασφάλεια

Εμείς και οι πάροχοι υπηρεσιών μας λαμβάνουμε τεχνικές και οργανωτικές προφυλάξεις ασφαλείας για να προστατεύσουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διαχειριζόμαστε από τυχαία ή εκ προθέσεως χειραγώγηση, απώλεια και καταστροφή ή από την πρόσβαση μη εξουσιοδοτημένων προσώπων. Τα συστήματα επεξεργασίας δεδομένων και τα μέτρα ασφαλείας μας βελτιώνονται διαρκώς, για να ανταποκριθούν στις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις.

 

Όταν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας μεταδοθούν σε εμάς, πραγματοποιείται η κρυπτογράφησή τους μέσω Secure Socket Layer (SSL). Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που ανταλλάσσονται μεταξύ εσάς και εμάς ή μιας άλλης εταιρείας του Ομίλου BRITA μεταδίδονται μέσω κρυπτογραφημένων συνδέσεων που συμμορφώνονται με την τρέχουσα τεχνολογία.

 

Φυσικά, οι υπάλληλοί μας και οι πάροχοι υπηρεσιών που εμπλέκουμε, δεσμεύονται για την εμπιστευτικότητά τους.

7. Τα δικαιώματά σας στις πληροφορίες, τη διόρθωση, τον αποκλεισμό ή τη διαγραφή

Κατ' αρχήν, κάθε φυσικό πρόσωπο του οποίου τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα επεξεργαζόμαστε έχει τα ακόλουθα δικαιώματα σε σχέση με εμάς (δηλαδή ανάλογα με τις σχετικές προϋποθέσεις):

  • Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας από την BRITA GmbH, θα χαρούμε να σας παράσχουμε δωρεάν πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι αποθηκευμένα για εσάς (άρθρο 15 του ΓΚΠΔ).
  • Έχετε το δικαίωμα να διορθώσετε λανθασμένα δεδομένα και να συμπληρώσετε ελλιπή δεδομένα (άρθρο 16 του ΓΚΠΔ).
  • Έχετε δικαίωμα στον αποκλεισμό/περιορισμό της επεξεργασίας ή στη διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας που δεν απαιτούνται πλέον ή που έχουν αποθηκευτεί βάσει νομικών υποχρεώσεων (άρθρα 17, 18 του ΓΚΠΔ). 
  • Έχετε δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων σας σε μια δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη από μηχάνημα μορφή, εάν μας έχετε παράσχει τα δεδομένα βάσει συγκατάθεσης ή σύμβασης μεταξύ εσάς και εμάς (άρθρο 20 του ΓΚΠΔ). 
  • Έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας για λόγους απευθείας μάρκετινγκ σε οποιαδήποτε στιγμή (βλ. επίσης ενότητα 1.1, άρθρο 21 παρ. 2 και 3 του ΓΚΠΔ). 
  • Έχετε το δικαίωμα να διατυπώσετε αντιρρήσεις λόγω επεξεργασίας βάσει νόμιμων συμφερόντων 
  • σε αυτή την περίπτωση, μπορούμε να επιδείξουμε τους επιτακτικούς νόμιμους λόγους μας (άρθρο 21, παράγραφος 1 του ΓΚΠΔ). Έχουμε αναφερθεί παραπάνω στο πότε υφίσταται αυτό το δικαίωμα (δείτε την ενότητα 0) 
  • Αν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων, τότε μπορείτε να την ανακαλέσετε σε οποιαδήποτε στιγμή με μελλοντική ισχύ, δηλαδή η νομιμότητα της επεξεργασίας δεδομένων παραμένει ανεπηρέαστη μέχρι τη στιγμή της ανάκλησης.Μόλις ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, είναι πιθανό να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μας πλέον.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε στη διεύθυνση που αναφέρεται στην ενότητα 8 για τις ανησυχίες σας.Διατηρούμε το δικαίωμα να επαληθεύσουμε την ταυτότητά σας για να αποτρέψουμε τη γνωστοποίηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα.

 

Έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε μία καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων.

8. Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων μας στην παρακάτω διεύθυνση:

 

Dr. Karsten Kinast
KINAST Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Hohenzollernring 54

D-50672 Köln
datenschutzbeauftragter(at)kinast-partner.de

www.Kinast-Partner.de.

9. Αλλαγές

Είναι αναγκαίο να εξετάζετε το περιεχόμενο αυτής της Πολιτικής Ιδιωτικού Απορρήτου κατά καιρούς. Επομένως, διατηρούμε το δικαίωμα να την τροποποιήσουμε σε οποιαδήποτε στιγμή.Επίσης, θα δημοσιεύσουμε την τροποποιημένη έκδοση της Πολιτικής Ιδιωτικού Απορρήτου εδώ. Εάν μας επισκεφθείτε ξανά, θα πρέπει να διαβάσετε την Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου για άλλη μια φορά.

 

 

 

 

Έκδοση με ημερομηνία Μαΐου 2018