Έντυπο

 

BRITA GmbH

Heinrich-Hertz-Str. 4
65232 Taunusstein

Γερμανία

 

Τηλ.: +49 (0)6128 - 746-0
Φαξ: +49 (0)6128 - 746-5033

 

E-Mail: contact(at)brita.net
Internet: www.brita.net

 

Αριθμός εμπορικού μητρώου HRB 21644
Τοπικό Δικαστήριο Wiesbaden
Αριθμός φορολογικού μητρώου ΦΠΑ: DE 814378411
Διευθύνων Σύμβουλος: Markus Hankammer, Stefan Jonitz

 

 

Δήλωση αποποίησης ευθύνης:

Οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτό τον ιστότοπο έχουν ελεγχθεί προσεκτικά και ενημερώνονται τακτικά. Ωστόσο, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι όλες οι πληροφορίες είναι πάντοτε ολοκληρωμένες, ορθές και ενημερωμένες. Αυτό ισχύει κυρίως για όλους τους συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους που αναφέρονται άμεσα ή έμμεσα. Όλες οι πληροφορίες ενδέχεται να τροποποιηθούν, αφαιρεθούν ή συμπληρωθούν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Η δημοσίευση και το περιεχόμενό της δεν επιτρέπεται να τροποποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο, ούτε να διανεμηθεί ή μεταδοθεί σε τρίτους χωρίς προηγούμενη συγκατάθεση της BRITA GmbH.

 

Τα δικαιώματα των εικόνων που δεν αναφέρουν τον συντελεστή/ές, συνήθως κατέχονται από τη BRITA GmbH. Όποτε τα πνευματικά δικαιώματα παρεκκλίνουν από αυτό, η αντίστοιχη αναφορά συχνά θα εμφανίζεται σε συντετμημένη μορφή στον τίτλο της εικόνας για μεγαλύτερες εικόνες.